Nieuws

Wat een jaar!!

Hallo allemaal,

Zo vlak voor de zomer even een gedachte/overdenking.

Het corona jaar.

Het afgelopen jaar was een zeer bijzonder jaar. Een jaar waarin onze hele maatschappij op de grondvesten schudde. En jaar waarin de kerk ook behoorlijk geschud is.

We moesten ook daar 1.5 m houden. Handen wassen, microfoons poetsen,  minder mensen in de dienst. Zelfs naar alleen maar online diensten. Hoe je ook in deze maatregelen staat, het heeft ons ook persoonlijk geraakt. Kerkverbanden en samenkomen werd minder. Relaties binnen de kerk kwamen onder druk te staan. Mensen werden uit het oog verloren. We werden allemaal teruggeworpen op onze persoonlijke relatie met God. Dat was als het ware nog onze enige bron van christelijke input. Tenminste zo heb ik het afgelopen jaar ervaren. En ik denk velen met mij.

En er zijn me 2 dingen opgevallen (wel meer, maar 2 wil ik eruit lichten)

Onze relatie met God

We werden terug geworpen op onze relatie met God. In hoeverre die relatie ontwikkeld was, kwam nu aan de oppervlakte. Waren we zoals Efeze 3:17 zegt: Geworteld en gegrond in Zijn liefde. Zodat we hoe hard het ook waait en hoe hard we ook heen en weer geschut worden, we blijven staan. Ik denk dat velen gemerkt hebben dat die wortels eigenlijk helemaal niet zo diep zaten.

Dat brengt mij ook op het tweede punt.

Waar voeden we ons mee?

Als we diep geworteld en gegrond zijn, halen we onze voeding uit Zijn liefde, uit Zijn woord, Zijn waarheid.

Hoevelen van ons hebben niet het afgelopen jaar alleen (of bijna alleen) maar voedsel uit de corona cijfers gehaald. Elke dag kregen (en krijgen we nog steeds) een update over hoeveel mensen er ziek zijn, op de IC liggen. En later hoeveel positief getesten.

Het nieuws (en dat doet het al jaren, ook voor de corona tijd) brengt ons alleen maar slecht nieuws. Rampen hier, oorlogen daar. Zelden krijg je positief nieuws.

Waar voeden we ons mee? Met Gods waarheid of de waarheid van de wereld. Voeden we ons alleen of voor een groot gedeelte met de waarheid van de wereld, dan schiet dat wortelen en gronden niet op. Daarvoor moeten we ons voeden met wat God voor ons heeft.

En die voeding ligt vooral in onze persoonlijke wandel met Hem. Wat een voorganger zegt kan helpen. Maar daar ligt niet ons heil. Dat ligt alleen in de relatie die we hebben met God.

Neem het voedsel van God tot je en je zal diep geworteld en gegrond zijn en blijven in Zijn liefde. Welke storm er ook komt, je zal standhouden.

Doe je dit niet dan ga je het echt verliezen.

Zoek eerst Zijn koninkrijk……….. (Mat. 6:33) Zoek je heil bij God en niet in de wereld. Daar zal je het nooit vinden.

Ik wil jullie allemaal een goede (door God gevulde) zomer toewensen. Ga met Hem en je zal overwinnen!

Groet,
Peter

—————————————————————————————————————————–