Contact

Algemene informatie

Stichting Ontmoet God

Gevestigd in Westervoort

RSIN nr. 855748230

Bestuursleden

Hermien Fransen – van der Kolk (algemeen bestuurslid)

Henk van Deutekom (Secretaris)

Peter Fransen (voorzitter en penningmeester)

Doelstelling

Het evangelie van Jezus Christus in al z’n schakeringen zichtbaar en tastbaar te maken in de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

– Trainingen, conferenties en andere evenementen te organiseren, waarin de doelstellig tot uiting worden gebracht,

– Het publiceren van gegevensdragers zoals boeken, CD’s en andere media

– De ondersteuning van en samenwerking met natuurlijke en rechtspersonen die dezelfde doelstellingen nastreven.

Onkostenvergoeding

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor meer informatie: verstuur het contactformulier hierboven.

Voor eventuele Giften
NL 65 INGB 0005687609 t.n.v. P. Fransen

winst-en-verlies-rekening 2021

winst-en-verlies-rekening-2020

winst-en-verlies-rekening-2019

winst-en-verlies-rekening-2018

winst-en-verlies-rekening-2017

winst-en-verlies-rekening-2016

Contact formulier

Laat dit veld blanco